Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Sut Allaf Helpu Fy Mhlentyn?

 

Adolygu


Adolygu effeithiol


Barn yr arholwr


Beth y dylid ei wneud ac ni ddylid ei wneud


Cofnod adolygu wythnosol


Cynllun adolygu


Delio â phethau sy’n tynnu eich sylw


Dulliau dysgu


Dysgwch sut i ymlacio


Gwefannau defnyddiol


Perfformio ar y diwrnod


Sut ddylwn i adolygu?


Sut i wynebu arholiadau


Termau allweddol


Ymarfer all-gynhyrchu

Deunyddiau Darllen Sampl - Fersiwn y Dysgwyr - Canllawiau

Deunyddiau Darllen Sampl - Fersiwn Athrawon - Canllawiau 

Rhifedd - Bl. 7 - Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol

Rhifedd - Bl. 8 - Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol

Rhifedd - Bl. 9 - Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol

Adnoddau rhesymu rhifiadol ar-lein http://learning.wales.gov.uk/learningpacks/reasoning-in-the-classroom/?skip=1&lang=cy

Deunydd sampl http://learning.wales.gov.uk/resources/numeracy-sample-materials/?skip=1&lang=cy

Beth yw rhesymu rhifadol?

http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publications/140228-what-is-numerical-reasoning-cy.pdf

Osgoi meini tramgwydd y profion!http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publications/140306-avoiding-the-pitfalls-cy.pdf

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

FRIDAY
DEC
06

Newyddion