Y Corff Llywodraethol

PENNAETH DROS DRO

Miss Rhian Morgan

 

CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR 2019/2020

Mr Peter Lord d/o Yr Ysgol 

 

CLERC I’R LLYWODRAETHWYR

Mrs Delyth Jones* d/o Yr Ysgol 

 

*Ar ran:

Pennaeth Gwasanaethau Dysgu, Canolfan Rheidol, Aberystwyth, SY23 3UE

Ffôn: (01970) 633600

 

RHESTR LAWN O LYWODRAETHWYR

Cyng G Davies AALL
Cyng E Edwards AALL
Mr D Jones AALL
Mr M Rees AALL
Mr P Lord AALL
Cyng D Pritchard Cymunedol Ychwanegol
Mr H Jenkins Rhiant
Mrs L Jones Rhiant
Mrs S Llewelyn Rhiant
Miss C Rhys Rhiant
Mrs K Stivasari-Jones Rhiant
Mr R Tudor Rhiant
Mr P M Davies Cymunedol
Mr G Evans Cymunedol
(vacancy) Cymunedol
(vacancy) Cymunedol
(vacancy) Cymunedol
Miss C J Howells Athro
(vacancy) Athro
Mrs S E Richards Staff Atodol
Miss Rh Morgan Pennaeth dros dro
Gwern Davies Cyngor Ysgol
Teleri Morgan Cyngor Ysgol

 

Digwyddiadau