Y Diwrnod Ysgol

 

08.50 - 09.10 

Cofrestru a Gwasanaeth

09.10 - 10.00

Gwers 1

10.00 - 10.50

Gwers 2

10.50 - 11.10

Egwyl

11.10 - 12.00

Gwers 3

12.00 - 12.50

Gwers 4

12.50 - 13.45

Cinio

13.45 - 14.45

Cofrestru

13.50 - 14.40

Gwers 5

14.40 - 15.30

Gwers 6

Digwyddiadau