Derbyniadau

Mae'r ysgol yn cydymffurfio â pholisïau a chanllawiau'r Sir. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am Dderbyniadau Ysgol ar wefan Cyngor Sir Ceredigion.

Y rhif derbyn ar gyfer pob blwyddyn ysgol yw 170. Yn 2019, derbyniwyd 110 o geisiadau ysgrifenedig am le yn yr ysgol. Ni chynhaliwyd unrhyw apeliadau. Y nifer ar y gofrestr ym mis Hydref 2019 yw 623.

Digwyddiadau