Am yr Ysgol

Mae Penweddig yn cynnig:

 • Awyrgylch deuluol ofalgar
 • Canlyniadau academaidd a galwedigaethol ardderchog
 • Safon rhagorol o ddwyieithrwydd
 • Gofal bugeiliol ardderchog
 • Darpariaeth ragorol i foddio ystod eang o ofynion
  dysgu ychwanegol gan gynnwys dyslecsia ac awtistiaeth
 • Rhaglen eang o weithgareddau allgyrsiol gan gynnwys chwaraeon, theatr a cherddoriaeth
 • Cyfleoedd gwych i ddisgyblion gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a gweithgareddau eraill yr Urdd
 • Ysgol iach
 • Adeilad a chaeau chwarae ardderchog

Digwyddiadau