Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Polisïau

Datganiad Grant Amddifadedd

Polisi Tywydd Garw

Siart Lif Polisi Ymddygiad

Gwerthoedd Polisi Ymddygiad

Camau Disgyblu Polisi Ymddygiad

Polisi Atal-bwlio

Polisi Gweithdrefnau Cwyno

Addysg Rhyw a Pherthnasedd

Polisi Drafft Datblygu Abl a Thalentog yr Ysgol

Polisi Addysgu a Dysgu

Polisi Gwaith Cartref

Polisi Llythrennedd Ysgol Penweddig

Polisi Dewch â'ch Dyfais

Polisi Amddiffyn Plant

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Penweddig

Polisi Anghenion Gofal Iechyd

Canllaw Trawsryweddol Ceredigion

Polisi Rheoli Alergeddau ac Anafflyacsis


Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
MAY 2018

SUNDAY
MAY
20

Newyddion