Gweithdrefn Gwyno

Os oes gan riant gŵyn am unrhyw agwedd o’r cwricwlwm neu unrhyw agwedd o waith yr ysgol dylid gwneud hynny, yn y lle cyntaf, trwy fynd â’r gŵyn at y pennaeth a gobeithir y medrir delio â'r mwyafrif llethol o achosion ar y lefel honno. Os na, yna gall y rhiant ddwyn y mater i sylw Cadeirydd y Llywodraethwyr, neu, os na fodlonir y rhiant, trwy fynd â'r gŵyn at yr Awdurdod Addysg. Mae copi o’r weithdrefn gwyno ar gael yma.

Digwyddiadau