Gwaith Cartref

Microsoft Teams

Canllawiau ar ddefnyddio Teams Canllawiau ar ddefnyddio Teams (https://spark.adobe.com/page/juZxKv7prCFRf/)

 

Show My Homework

Mae'r ysgol yn defnyddio "Show My Homework" er mwyn i athrawon, disgyblion a rhieni gael gweld manylion gwaith cartref a dyddiadau cau sydd ar gyrraedd.

Mae'r athrawon yn gosod y gwaith cartref ar gyfer y disgyblion, sy'n medru ei weld yn syth drwy fewngofnodio i "Show My Homework".

Mae "Show My Homework" yn helpu drwy:

  • Gadw gwaith cartref yn drefnus
  • Atgoffa pryd mae dyddiad cau gwaith cartref
  • Dangos faint o waith cartref sydd i'w wneud
  • Osgoi dibyniaeth ar orfod ysgrifennu manylion geaith cartref mewn llyfr

I ddysgu mwy am sut i ddefnyddio'r meddalwedd, gweler wefan Show My Homework.

Mae ap am ddim ar gael ar gyfer dyfeisiadau iPhone, iPad ac Android. I lawrlwytho'r ap cliciwch ar y ddolen berthnasol isod:

Digwyddiadau