Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Newyddion

Llongyfarchiadau i ddau ddisgybl o Benweddig, Stephanie Lucas a Manon Izri, a oedd yn aelodau o dîm dawnsio stryd a ddaeth yn 10fed ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Glasgow ddiwedd mis Awst. 

Dawnsio Stryd - Glasgow.jpg