Yr Urdd a Chlwb GYTS

Anogir pob disgybl i ymaelodi â’r Urdd gan fod yna lawer iawn o weithgareddau yn cael eu trefnu o dan faner yr Urdd yn ystod y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys cystadlaethau chwaraeon, cystadlaethau gwaith cartref a gwaith llwyfan Eisteddfod yr Urdd, ymweliadau â’r Gwersylloedd, teithiau i gefnogi timau pêl-droed a rygbi Cymru, teithiau eraill gan gynnwys rhai tramor.

Clwb i hybu defnydd a mwynhad o gyfranogi mewn gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg yw GYTS — Gwnewch Ymdrech Trwy Siarad. Trefnir Clwb GYTS gan y disgyblion eu hunain gyda’r Chweched Dosbarth yn chwarae rhan flaenllaw. 

Digwyddiadau