Y Chweched

Brwdfrydedd, cariad at iaith a gosod esiampl dda yw nodau swyddogion Penweddig am 2014-2015.  Etholwyd Dafydd Rees yn Brif Fachgen a Mabli Mair yn Brif Ferch.  Yn eu cynorthwyo mae eu dirprwyon Siôn Cowdy, Siriol Dafis a Megan Meredith, a’r Swyddogion eleni yw Jeno Lewis, Gwern Penri a Tomos Watson.

 

Digwyddiadau