Manylion Cyswllt

Ffôn: (01970) 639499

Ffacs: (01970) 626641

E-bost: ymholiadau [at] penweddig.ceredigion.sch.uk

PENNAETH

Dr Rhodri Thomas

DIRPRWY BENNAETH

Miss Rhian Morgan

PENAETHIAID CYNORTHWYOL

Mrs Angharad Evans (SENCO)
Mr Aled Myrddin (Asesu a Data)
Mrs Elen Page (Lles a Diogelu)

ARWEINWYR DYSGU A CHYNNYDD

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad sy’n gysylltiedig â’ch plentyn at yr Arweinydd Dysgu a Chynnydd Perthnasol naill ai drwy ffonio’r ysgol neu’r drwy’r cyfeiriad e-bost uniongyrchol.

Blwyddyn 6 a 7 - Mrs Sara James (bl6a7 [at] penweddig.ceredigion.sch.uk)
Blwyddyn 8 a 9 - Mr Wil Bowen (bl8a9 [at] penweddig.ceredigion.sch.uk)
Blwyddyn 10 ac 11 - Mrs Nia Wyn Williams (bl10a11 [at] penweddig.ceredigion.sch.uk)
Blwyddyn 12 a 13 - Mr Ceri John (bl12a13 [at] penweddig.ceredigion.sch.uk)

HYSBYSU ABSENOLDEB DISGYBL

Ffôn: (01970) 639499

E-bost: abs [at] penweddig.ceredigion.sch.uk

CORFF LLYWODRAETHOL

Cadeirydd: Mr Peter Lord

Clerc: Mrs Delyth Jones

E-bost: llywodraethwyr [at] penweddig.ceredigion.sch.uk

RHYNGWEITHIAU CYMDEITHASOL

facebook (1).png @Penweddig

twitter.png @YsgolPenweddig

CYFEIRIAD

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig,
Ffordd Llanbadarn,
Llangawsai,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3QN

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i anfon neges atom:

Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Mae hon yn ysgol gyfun gymunedol ddwyieithog categori 2A ar gyfer disgyblion 11 - 18 oed yn ôl diffiniad Llywodraeth Cymru (Canllawiau 023/2007)

Digwyddiadau