Archif COVID-19

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth Covid-19 wedi'i harchifo o'r flwyddyn ysgol 2019-2020.

 

Gwybodaeth Ail-agor yr Ysgol Mehefin 2020

Llythyr Pennaeth (03.7.20)  Llythyr Pennaeth (03.07.20)

Llythyr Pennaeth (26.6.20)  Llythyr Pennaeth (26.06.20)

Cod Ymddygiad a Disgwyliadau Covid 19  Cod Ymddygiad a Disgwyliadau Covid 19

Polisi DAD - BYOD Policy Penweddig Hugh Owen (25.6.20)  Polisi DAD - BYOD Policy Penweddig Hugh Owen (25.6.20)

Poster Pryd i Olchi'ch Dwylo  Poster Pryd i Olchi'ch Dwylo

Poster 'How to sanitise hands'  Poster "How to sanitise hands"

Asesiad Risg Penweddig Hugh Owen  Asesiad Risg Penweddig Hugh Owen

 

Map o'r Safle:

Sleid 1 Map o'r Safle.PNG

Cynllun Cludiant Ceir:

Sleid 3 - Cynllun Cludiant Ceir.PNG

Ystafelloedd A12 ac A14:

Sleid 5 - A12 & A14.PNG

Ystafell C22:

Sleid 6 - C22.PNG

Ystafell D5:

Sleid 7 - D5.PNG

Ystafelloedd C4 ac C64:

Sleid 8 C4 & C64.PNG

Llythyron

Mehefin

Llythyr Pennaeth (19.6.20) Llythyr Pennaeth (19.06.20)

Llythyr Pennaeth (13.6.20) Llythyr Pennaeth (13.06.20)

Llythyr Pennaeth (04.6.20)  Llythyr Pennaeth (04.06.20)

Mai

Llythyr Pennaeth (22.5.20)  Llythyr Pennaeth (22.05.20)

Llythyr Pennaeth (15.5.20)  Llythyr Pennaeth (15.05.20)

Llythyr Pennaeth (07.5.20)  Llythyr Pennaeth (07.05.20)

Llythyr Pennaeth (01.5.20)  Llythyr Pennaeth (01.05.20)

Ebrill

Llythyr Pennaeth (24.4.20)  Llythyr Pennaeth (24.4.20)

Dull Gweithredu TGAU - Haf 2020  Dull Gweithredu TGAU - Haf 2020

Dull Gweithredu Safon UG - Haf 2020  Dull Gweithredu Safon UG - Haf 2020

Llythyr Pennaeth (17.04.20)  Llythyr Pennaeth (17.04.20)

Llythyr Pennaeth (03.04.20)  Llythyr Pennaeth (03.04.20)

Llythyr Pennaeth - Graddau Haf 2020 (03.04.20)  Llythyr Pennaeth - Graddau Haf 2020 (03.04.20)

Llythyr Show My Homework (03.04.20)  Llythyr Show My Homework (03.04.20)

Mawrth

Llythyr Gofal Covid-19 - 3.20  Llythyr Gofal Covid-19 - (03.20)

Llythyr Pennaeth - 20.3.20  Llythyr Pennaeth - (20.03.20)

Bwletinau Gwybodaeth

 

Bwletin Gwybodaeth (XII): Llesiant  Bwletin Gwybodaeth (XII): Llesiant

Bwletin Gwybodaeth (XI): Llesiant  Bwletin Gwybodaeth (XI): Llesiant

Bwletin Gwybodaeth (X): Llesiant  Bwletin Gwybodaeth (X): Llesiant

Bwletin Gwybodaeth (IX): Llesiant  Bwletin Gwybodaeth (IX): Llesiant

Bwletin Gwybodaeth (VIII): Wythnos Iechyd Meddwl  Bwletin Gwybodaeth (VIII): Wythnos Iechyd Meddwl

Bwletin Gwybodaeth (VII): Gweithgareddau Corfforol  Bwletin Gwybodaeth (VII): Gweithgareddau Corfforol

Bwletin Gwybodaeth (VI): Llesiant  Bwletin Gwybodaeth (VI): Llesiant

Bwletin Gwybodaeth (V): Llesiant  Bwletin Gwybodaeth (V): Llesiant

Bwletin Gwybodaeth (IV): Llesiant  Bwletin Gwybodaeth (IV): Llesiant

Bwletin Gwybodaeth (III): Diogelwch ar lein  Bwletin Gwybodaeth (III): Diogelwch ar lein

Bwletin Gwybodaeth: Gwybodaeth Ddefnyddiol  Bwletin Gwybodaeth: Gwybodaeth Ddefnyddiol

Adnoddau Cymorth

Mai

Cymorth Lles a Iechyd Meddwl  Cymorth Lles a Iechyd Meddwl

Ebrill

rhestr o staff ar lein.png

Safeguarding Cymraeg (003).jpg

 

Cymwysterau Cymru - Graddau Asesu Canolfannau - Cwestiynau Cyffredi  Cymwysterau Cymru - Graddau Asesu Canolfannau - Cwestiynau Cyffredin

Lles a Covid19 - Tips i Deuluoedd  Lles a Covid19 - Tips i Deuluoedd

Mawrth

Manylion Cyswllt Cymorth Lles  Manylion Cyswllt Cymorth Lles

Gwasanaeth Cwnsela Ardal 43  Gwasanaeth Cwnsela Ardal 43

Cardigan Youth Information and Drop-in Centre  Cardigan Youth Information & Drop-in Centre (Saesneg yn unig)

Mental Health Resources Sheet  Mental Health Resources Sheet (Saesneg yn unig)

Self Harm Advice Sheet  Self Harm Advice Sheet (Saesneg yn unig)

Digwyddiadau