Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km173.jpgPenweddig2014_km171.jpgPenweddig2014_km167.jpg

Ieithoedd Modern

Wilkommen! Bienvenue! Croeso!

Croeso i’r Adran Ieithoedd Modern                    

Pennaeth yr Adran: Elen Woods                              

Aelodau Staff eraill: Siân Owen/Andrew Morris/Hou Dougia

Cyfnod Allweddol 3

Mae’r Adran Ieithoedd Modern yn cynnig Almaneg a Ffrangeg i ddisgyblion CA3. Cyflwynir y ieithoedd mewn gwersi gallu cymysg a rydym yn hybu agwedd positif tuag at Ieithoedd ymhlith y disgyblion. Ein bwriad yw i greu naws gefnogol, hwylus a chefnogol o fewn y gwersi. Cynhelir y gwersi trwy gyfrwng yr iaith darged yn bennaf, ond mae’r athrawon yn hybu defnydd o ieithoedd eraill i gefnogi dealltwriaeth.

Rydym yn awyddus i ddatblygu trigolion Ewrop sydd yn agored i dradoddiadau, diwylliant a chymdeithas y wledydd  ac yn hyderus i gyfathrebu yn yr iaith darged.

Datblygir sgiliau cyfathrebu a gweithio gydag eraill a fydd yn cefnogi’r disgyblion wrth iddynt gystadlu yn y byd gwaith.

Dyma rai o'r unedau perthnasol: 

Almaeneg

Ffrangeg

Blwyddyn 7:

Cyflwyno eich hunan

Rhifau

Misoedd/Diwrnodau’r wythnos

Lliwiau

Aelodau’r teulu

Gweithgareddau hamdden

Blwyddyn 7:

 

Blwyddyn 8:

Bywyd  Ysgol

Hobïau

Y Gorffennol

Byw’n Iach

Taith Tramor

 

Blwyddyn 9:

Y Cyfryngau

Sôn am y gorffennol/dyfodol

Yr amgylchedd

Cynlluniau’r Dyfodol

 

 

Cyfnod Allweddol 4: Blwyddyn 10 & 11

Mae’r Adran yn cynnig Almaneg a Ffrangeg i ddisgyblion bl.10 ac 11. Mae modd astudio dwy iaith neu un yn unig. Cynigir cyfleoedd i’r disgyblion ddatblygu’r iaith ymhellach a pharatoi nhw am yr arholiadau canlynol:

CBAC: TGAU

Themâu:             Bywyd Personol a Chymdeithasol

                          Cymuned Leol

                           Byd Gwaith

                           Y Byd Eang

 

Asesir llafar ac ysgrifennu trwy dasgau o dan reolaeth yn ystod y ddwy flynedd ac mae’r unedau darllen a gwrando yn cael eu harholi ar ddiwedd y cwrs.

Anogir ein disgyblion abl a thalentog, sydd efallai o gefndir wlad tramor, i sefyll arholiadau yn gynnar. Rydym yn barod i drafod achosion unigol yn ôl y galw.

 

Cyfnod Allweddol 5: Blwyddyn 12 & 13

 

Cyflwynir cyrsiau Safon Uwch a UG yn y ddwy iaith ac mae’n bosib sefyll lefel Sbaeneg yn ôl y galw.

Bwriad y cwrs yw cyfoethogi ymwybyddiaeth Ewropeaidd y myfyrwyr. Hefyd bydd cyfleoedd yn codi i archwilio dimensiynau ysbrydol, moesol, moesegol a diwylliannol testunau a astudir ac i gyfrannu at addysg amgylchedd ymgeiswyr gan gynnwys datblygiad cynaliadwy, trwy’r testynau isod:

 

UG:                        

Yr unigolyn a’r gymdeithas

Hamdden a Dulliau byw,

Safon Uwch:

Materion amgylcheddol

Materion cymdeithasol a gwleidyddol,

 

 

Dulliau Asesu:

UG:                        

GN1/FN1: Arholiad llafar

GN2/FN2: Arholiad ysgrifenedig a Gwrando

 

Safon Uwch:                

GN3/FN3: Arholiad llafar

GN4/FN4: Arholiad ysgrifenedig a Gwrando

 

Cynorthwy-ydd Iaith

Rydym yn ffodus iawn i gael aelod o staff o Tseina sydd yn dysgu Tsieinëeg i ddisgyblion y chweched. Mae’r cyfnodau iaith yn boblogaidd iawn ac yn cynnig mewnbwn i ddiwylliant ‘newydd’

Bagloriaeth Cymru

Mae gan fyfyrwyr y chweched dosabarth gyfle i astudio iaith arall e.e. iaith arwyddo, Sbaeneg, Tsienëeg ar gyfer y Modiwl Iaith sydd yn rhan o gymhwyster y Fagloraieth. Rydym yn barod i drafod cynnig ieithoedd eraill er mwyn cynnig dewis eang o ieithoedd o fewn y chweched dosbarth.

 

Adnoddau Ar-lein Allanol

Languages Online

Hennings Haus

Chez Mimi

Goethe Institut

BBC Bitesize TGAU

BBC Class Clips

Revisiontime.com

Routes into Languages

 

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
NOV 2019

SUNDAY
NOV
17

Newyddion