Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km154.jpgPenweddig2014_km254.jpgPenweddig2014_km159.jpg

Gwyddoniaeth

Cyfnod Allweddol 4 - TGAU

Mae’r Adran Wyddoniaeth yn cynnig sawl gwahanol opsiwn er mwyn boddio gofynion pob disgybl.

Gwyddoniaeth Driphlyg

Yma mae’r disgyblion yn astudio Bioleg, Cemeg a Ffiseg fel tri phwnc cwbl ar wahân. Maent yn eistedd arholiadau ar ddiwedd blwyddyn 10 ac ar ddiwedd blwyddyn 11. Mae’r opsiwn yma yn arwain at dri TGAU gwyddonol. Er mwyn dilyn y cwrs yma rhaid dewis Gwyddoniaeth Driphlyg fel opsiwn o fewn y grwpiau dewisiadau.

Gwyddoniaeth Ddwbl

Yma mae’r disgyblion yn astudio unedau Bioleg, Cemeg a Ffiseg ac yn eistedd arholiadau ar ddiwedd blwyddyn 10 ac ar ddiwedd blwyddyn 11.

Mae arholiadau blwyddyn 10 yn arwain at TGAU Gwyddoniaeth.

Mae arholiadau blwyddyn 11 yn arwain at TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol.

Mae’r opsiwn yma yn arwain at ddau TGAU gwyddonol.

Gwyddoniaeth Lefel Mynediad

Yma mae’r disgyblion yn dilyn cwrs mwy ymarferol ym mlwyddyn 10.

Ym mlwyddyn 11 mae’r disgyblion yn medru dilyn cwrs TGAU Gwyddoniaeth.

Mae arholiadau blwyddyn 11 yn arwain at un TGAU Gwyddoniaeth.

 

Mae pob opsiwn yn cynnwys asesiad ymarferol dan arolygaeth.

Mae pob opsiwn ar gael naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae pob opsiwn yn medru cael ei astudio ar lefel Uwch (graddau A*-D) neu ar lefel sylfaenol (graddau C-G).

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
NOV 2019

SUNDAY
NOV
17

Newyddion