Deddf ADY Cymru

Deddf newydd ADY Cymru: Beth sy’n disgwydd?

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd? - YouTube

 

Dyma esboniad hawdd ei ddarllen o’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Helpu plant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth ychwanegol i ddysgu Hawdd ei Ddeall (llyw.cymru)

 

System newydd ADY

  Taflen Ffeithiau ADY (02.3.21)  Taflen Ffeithiau ADY (02.3.21)

Cyhoeddwyd cwrs hyfforddi ar-lein rhyngweithiol ar blatfform Hwb Llywodraeth Cymru, sydd yn amlinellu'r system ADY. ​ 

  • Mae’n rhoi trosolwg rhagarweiniol o’r system ADY newydd, gan gynnwys y dyletswyddau deddfwriaethol newydd, a'r hawliau y mae'n eu rhoi i blant, eu rhieni / gofalwyr, a phobl ifanc. ​
  • Wedi ei gynllunio ar gyfer staff ym mhob sector sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, gan gynnwys llywodraethwyr a staff cymorth ysgolion, yn ogystal â rhieni a gofalwyr.​

 Cliciwch ar y ddolen am fwy o wybodaeth:

https://hwb.gov.wales/repository/resource/c8033263-aaa0-42fc-9511-ab7d33bd8084/cy

Os ydych angen unrhyw arweiniad pellach, cofiwch gysylltu gyda ni trwy e-bost: Ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk neu ffonio 01970639499.

Digwyddiadau