Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km185.jpgPenweddig2014_km180.jpg

Addysg Gorfforol

TGAU

Amcan y cwrs Addysg Gorfforol, TGAU yw i:

  • annog ymarfer ac astudio addysg gorfforol mewn modd pwrpasol a difyr,
  • rhoi cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn cwrs eang a chytbwys o addysg gorfforol,
  • caniatau disgyblion i ddewis gweithagreddau ymarferol sy’n cymryd i ystyriaeth eucyflawniadau blaenorol, diddordebau personol a lefelau cymhellaint unigol,
  • galluogi disgyblion i gaffael hunan-fri, ennill hunan parch a pharchu eraill yn ogystal adatblygu ymrwymaid i ffordd weithgar o fyw

 

Bwriedir i’r gwaith theori godi yn naturiol o’r gweithgareddau ymarferol sy’n rhan anhepgoro’r cwrs.

Nod y cwrs yw i:

  • dod yn fwyfwy corfforol fedrus drwy ymwneud yn weithredol ag amrywiaeth a weithgareddau corfforol
  • dod yn fwyfwy effeithiol yn eu perfformaid mewn mathau gwahanol o weithgareddcorfforol fel chwaraewr/cyfrangowr, arweinydd a dyfarnwr;
  • datblygu eu gallu i fynd i’r afael yn annibynol ac yn llwyddiannus a phrosesau mathaugwahanol o weithgaredd corfforol;
  • datblygu a chynnal eu hymwneud a gweithgaredd corfforol fel rhan o ffordd fywiog iach o fyw.


CRYNODEB O’R ASESIAD

Uned 1: Ffactorau sy’n effeithio ar ymarfer, perfformaid, iechyd, lles a dewis ffordd o fyw

Papur Ysgrifenedig: 1 awr 30 munud

100 marc (80 UMS)

Adran A (20%)

Cwestiynau gorfodol i brofi gwybodaeth a dealltwriaeth am ffitrwydd corfforol, asesu ffitrwydd a ffactorau sy’n effeithio ar gyfranogiad, darpariath a pherfformaid mewn gweithgaredd chwaraeon, iechyd a lles.

Adran B (20%)

Cwestiynau gorfodol i brofi gwybodaeth a dealltwiraeth am ffactorau corfforol, seicolegol athactegol / technegol sy’n dylawnwadu ar berfformaid, iechyd a lles.

Uned 2: Perfformaid mewn Addysg Gorfforol (60%)

Asesiad Ymarferol dan Reolaeth (4 gweithagredd gwahanol, 15% o’r marciau i bob un)120 marc (120 UMS)

Asesiad o bedwar gweithgaredd ymarferol naill ai fel chwaraewr, arweinydd neu weinyddwr.

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
NOV 2019

THURSDAY
NOV
14

Newyddion