Adrannau

Adran Gynnal

Addysg Grefyddol

Addysg Gorfforol

Busnes

Celf

Cerdd

Cymraeg

Daearyddiaeth

Drama

Dylunio a Thechnoleg

Gwyddoniaeth

Hanes

Ieithoedd Modern

Mathemateg

Saesneg

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Y Ganolfan Iaith

Digwyddiadau